Páipéir   —   Papers

1995-08-01
'The world-view of an Irish Jacobite - Aodh Buí Mac Cruitín'
read at:
ECSSS annual conference, University of Aberdeen.

1996-04-13
'Differing perspectives: the expression of Jacobitism in the Gaelic literatures of Ireland and Scotland'
read at:
10th Conference of Irish Historians in Britain, University of Bristol.

1999-07-30
'The final phase of Jacobitism in the Gaelic literatures of Ireland and Scotland'
read at:
10th International Congress on the Enlightenment, UCD, Dublin.

2002-01-19
'Réabhlóid Mheiriceá i litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
Comhdháil Ghaeilge an ECIS, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh.

2003-05-03
'Ó "Thuireamh na hÉireann" go "Seanchas na Sceiche"'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Coláiste na Tríonóide, BÁC.

2003-09-26
'Views of the past in Irish vernacular literature c.1800'
read at:
Conference on 'Unity and diversity in European culture c.1800', British Academy, London.

2004-02-21
'Do shagartaibh agus do mhinistirí - léargas ar mheon na Rightboys'
a léadh ag:
Comhdháil Ghaeilge an ECIS, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh.

2004-06-19
'Concepts of Britain in Gaelic and Irish literature'
read at:
ECIS and ECSSS joint annual conference, Trinity College Dublin.

2004-09-10
'The American revolution in Irish political song'
read at:
Bi-annual conference of the Irish-Scottish Academic Initiative, University of Edinburgh.

2005-06-10
'Popular historical consciousness in 18th-century Ireland'
read at:
ECIS annual conference, University of Limerick.

2006-06-07
'An frithríogachas i litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
First Galway Conference of Irish Studies, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

2006-06-17
'The continuity of disaffection in eighteenth-century Ireland'
read at:
ECIS annual conference, Magee College, University of Ulster, Derry.

2007-08-17
'The earls in popular memory'
read at:
'The Flight of the Earls' conference, Letterkenny Institute of Technology.

2008-06-14
'Stair Chéitinn i gcultúr an ochtú céad déag'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Coláiste na hOllscoile Corcaigh.

2008-08-21
'Aodh Buí Mac Cruitín - file agus staraí'
a léadh ag:
Scoil Samhraidh Merriman, Inis, Co. an Chláir.

2008-10-10
'The formation of Irish historical consciousness'
read at:
Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, South Bend.

2008-11-13
'Of birds and bats: homology and analogy in the 1790s'
read at:
'United Islands? Multi-lingual radical poetry and folk song in Britain and Ireland 1770-1820' conference, Queen's University Belfast.

2009-09-05
'The Penal laws in Irish vernacular literature'
read at:
Annual Conference of the ECIS, UCD, Dublin.

2010-06-25
'Amhrán poblachtach ón mbliain 1795'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Ollscoil Luimnigh.

2013-02-21
'Na Péindlíthe i Litríocht na Gaeilge'
a léadh ag:
cruinniú de Chumann Béaloidis Chonamara, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an Cheathrú Rua.

2013-05-24
'Príosúnú Aodha Bhuí Mhic Cruitín'
a léadh ag:
seimineár dar teideal 'Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann, 1700-1850' in Institiúid an Léann Daonna, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

2013-06-07
'The "Wild Geese" in Irish song and verse'
read at:
ECIS annual conference, National University of Ireland Maynooth.

2014-07-02
'The Irish past in the vernacular imagination'
read at:
Irish Seminar 2014, Keough-Naughton Institute for Irish Studies, O'Connell House, Dublin.

2016-06-11
'Athspléachadh ar bhunús na gcúirteanna éigse'
a léadh ag:
Comhdháil bhliantúil an ECIS, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

2017-06-30
'Irish Jacobitism: a reading from a forthcoming chapter'
read at:
The Fourth International Conference of Jacobite Studies, Maynooth University.

2018-06-25
'English print or Irish verse? A case study'
read at:
Irish Seminar 2018, Keough-Naughton Institute for Irish Studies, O'Connell House, Dublin.

2019-09-26
'Irish literature and the historiography of 18th-century Ireland'
read at:
Royal Society of Antiquaries of Ireland, Society House, Merrion Square, Dublin.

2021-02-19
'English print or Irish verse? Two case studies'
read (via Zoom) at:
Mícheál Ó Cléirigh Institute seminar, UCD, Dublin.

2021-12-15
I made a five-minute contribution to a panel on 'Languages and coloniality in the archive' as part of an on-line event entitled 'The Coloniality of the Archive in Irish History' hosted by University College Cork. A recording of the panel is available here.

2022-03-11
'Mar a chum Seán Ó Conaill stair na hÉireann'
a léadh ag:
Ionad na Dromada mar chuid d'Éigse na Brídeoige, 2022.

2022-04-06
'An téarmeolaíocht agus scríobh na staire'
a léadh ag:
'An Ghaeilge agus an Téarmeolaíocht', siopóisiam lae a reachtáladh i gCampas Phádraig, DCU. Is féidir éisteacht leis an bpáipéar a léas anseo. (Tá caighdeán na fuaime go dona ag tús na cainte ach téann sé i bhfeabhas.)

2024-04-20
I delivered a keynote paper on 'The Hidden Ireland and the historians' at a conference to mark the centenary of Daniel Corkery's The Hidden Ireland, held in the Imperial Hotel, Cork.