Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann, 1700-1850

Curtha in eagar ag Liam Mac Mathúna agus Regina Uí Chollatáin
Ollscoil na hÉireann, 2016, xxi + 178 lgh.

Clúdach an leabhair

Tá traidisiún na litríochta Gaeilge ar na traidisiúin litríochta is ársa san Eoraip ach ina ainneoin sin is beag anailís atá déanta ar fhorás na scríbhneoireachta Gaeilge i suímh uirbeacha in Éirinn, a thóg ar fhréamhacha an traidisiúin i léann na Gaeilge.

Tugtar faoin cheist seo a iniúchadh sa staidéar seo a d'eascair as imeachtaí na chéad chomhdhála a tionóladh riamh chun saothrú na Gaeilge i suímh uirbeacha a phlé.

Cuireadh síolta an phlé ag an chomhdháil a tionóladh san Institiúid don Léann Daonna, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 23-24 Bealtaine 2013.

Tá an leabhar seo á dhíol ag Four Courts Press.

Clár

'Réamhaiste', Liam Mac Mathúna agus Regina Uí Chollatáin
1. 'Gaeilge agus Béarla faoi chló a chéile: Jonathan Swift agus Seán is Tadhg Ó Neachtain', Cathal Ó Háinle
2. 'Príosúnacht Aodha Bhuí Mhic Cruitín', Vincent Morley
3. 'Stair Éamoinn Uí Chléire: Rabelais agus foinsí eile', William J. Mahon
4. 'An Solamh sochmadh: Seon Mac Solaidh agus ciorcal Uí Neachtain', Lesa Ní Mhunghaile
5. 'Roibeard Mac Ádhaimh, Aodh Mac Domhnaill agus an réimse poiblí', Fionntán de Brún
6. 'Saothrú na Gaeilge in dhá phríomhbhaile Chonnacht i dtús an 18ú haois', Nollaig Ó Muraíle
7. 'Labhairt agus saothrú na Gaeilge i Luimneach', Breandán Ó Madagáin
8. 'An Ghaeilge mar urlabhra uirbeach: cás chathair Chorcaí', Neil Buttimer
9. 'Amhlaoibh Ó Súilleabháin: habitus agus gort', Proinsias Ó Drisceoil